Sprostowanie do informacji dotyczącej wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 6 z 11.1.2017)