Berigtigelse til meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold (EUT L 6 af 11.1.2017)