Oprava informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Kolumbijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (Úř. věst. L 6, 11.1.2017)