Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/263 a Comisiei din 14 februarie 2017 privind măsurile de diminuare a riscurilor, măsurile consolidate de biosecuritate și sistemele de depistare timpurie în legătură cu riscurile pe care le prezintă păsările sălbatice de transmitere a virușilor gripei aviare înalt patogene la păsările de curte [notificată cu numărul C(2017) 765] (Text cu relevanță pentru SEE. )$