Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/263 (2017. gada 14. februāris) par riska mazināšanas un pastiprinātiem biodrošības pasākumiem un agrīnās konstatācijas sistēmām attiecībā uz risku, ko rada savvaļas putni saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas vīrusu pārnešanu uz mājputniem (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 765) (Dokuments attiecas uz EEZ. )$