2017 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/263 dėl rizikos mažinimo ir sustiprintų biologinio saugumo priemonių bei ankstyvo ligos nustatymo sistemų, susijusių su naminių paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu nuo laukinių paukščių pavojumi (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 765) (Tekstas svarbus EEE. )$