Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/263 af 14. februar 2017 om risikobegrænsende foranstaltninger og forstærkede biosikringsforanstaltninger samt systemer for tidlig påvisning vedrørende de risici, der knytter sig til vilde fugle med hensyn til overførsel af højpatogen aviær influenza-virus til fjerkræ (meddelt under nummer C(2017) 765) (EØS-relevant tekst. )$