Decizia (UE) 2019/1107 a Consiliului din 25 iunie 2019 de numire a unui supleant, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor