Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1107 tal-25 ta' Ġunju 2019 li taħtar membru supplenti, propost mir-Renju ta' Spanja, fil-Kumitat tar-Reġjuni