2019 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1107, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Ispanijos Karalystės pasiūlytas pakaitinis narys