Neuvoston päätös (EU) 2019/1107, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä