Nõukogu otsus (EL) 2019/1107, 25. juuni 2019, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige