Rådets afgørelse (EU) 2019/1107 af 25. juni 2019 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien