Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1950 z dnia 26 października 2015 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru VI, wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru Vb, wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii