2015 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1950, kuriuo uždraudžiama su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius merlangus VI zonoje, Vb zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse bei XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse