Komission asetus (EU) 2015/1950, annettu 26 päivänä lokakuuta 2015, Irlannin lipun alla purjehtivien alusten valkoturskan kalastuksen kieltämisestä alueella VI, unionin ja kansainvälisillä vesillä alueella Vb sekä kansainvälisillä vesillä alueilla XII ja XIV