Cauza C-212/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 10 noiembrie 2011 — Comisia Europeană/Republica Portugheză [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 43 CE și 56 CE — Libera circulație a capitalurilor — Acțiuni privilegiate ( „golden shares” ) deținute de statul portughez în cadrul GALP Energia SGPS SA — Intervenție în administrarea unei societăți privatizate]