Sprawa T-102/12: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2012 r. — Sorouh przeciwko Radzie