C-265/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2017. november 29-i ítélete (a Tribunale ordinario di Torino [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VCAST Limited kontra R. T. I. SpA (Előzetes döntéshozatal — Jogszabályok közelítése — Szerzői jog és szomszédos jogok — 2001/29/EK irányelv — Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja — A magáncélú másolatra vonatkozó kivétel — A 3. cikk (1) bekezdése — Nyilvánossághoz közvetítés — Specifikus technikai mód — Szerzői jogi oltalom alatt álló művek másolatainak az érintett szerző engedélye nélkül, felhőben (cloud computing) történő képrögzítésére irányuló szolgáltatás nyújtása — A szolgáltatás nyújtójának aktív beavatkozása az említett rögzítésbe)