Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan assosiointineuvoston päätös N:o 1/96, tehty 17 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjen EHTY-terästuotteiden viennistä Bulgariasta Euroopan yhteisöön 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1997 (assosiointineuvoston päätöksellä N:o 3/95 käyttöön otetun kaksoisvalvontajärjestelmän jatkaminen)