Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване