Oznámenie o verejných výberových konaniach — EPSO/AD/383/21 – právnici lingvisti (AD 7) pre bulharský jazyk (BG) — EPSO/AD/384/21 – právnici lingvisti (AD 7) pre český jazyk (CS) — EPSO/AD/385/21 – právnici lingvisti (AD 7) pre francúzsky jazyk (FR) — EPSO/AD/386/21 – právnici lingvisti (AD 7) pre írsky jazyk (GA) — EPSO/AD/387/21 – právnici lingvisti (AD 7) pre maďarský jazyk (HU) — EPSO/AD/388/21 – právnici lingvisti (AD 7) pre poľský jazyk (PL)