Paziņojums par atklātajiem konkursiem – EPSO/AD/383/21 – juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir bulgāru valoda (BG) – EPSO/AD/384/21 – juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir čehu valoda (CS) – EPSO/AD/385/21 – juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir franču valoda (FR) – EPSO/AD/386/21 – juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir īru valoda (GA) – EPSO/AD/387/21 – juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir ungāru valoda (HU) – EPSO/AD/388/21 – juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir poļu valoda (PL)