Pranešimas apie viešuosius konkursus. EPSO/AD/383/21 – bulgarų kalbos (BG) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/384/21 – čekų kalbos (CS) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/385/21 – prancūzų kalbos (FR) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/386/21 – airių kalbos (GA) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/387/21 – vengrų kalbos (HU) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/388/21 – lenkų kalbos (PL) teisininkai lingvistai (AD 7)