Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 100/2015 van 30 april 2015 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2016/1283]