Sprawa T-378/19: Wyrok Sądu z dnia 18 listopada 2020 r. – Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego TC CARL – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy CARL TOUCH – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]