Predmet T-378/19: Presuda Općeg suda od 18. studenoga 2020. – Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije TC CARL – Raniji nacionalni figurativni žig CARL TOUCH – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)