Sag T-378/19: Rettens dom af 18. november 2020 — Topcart mod EUIPO — Carl International (TC CARL) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket TC CARL – ældre nationalt figurmærke CARL TOUCH – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (UE) 2017/1001]]