Věc T-378/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. listopadu 2020 – Topcart v. EUIPO – Carl International (TC CARL) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie TC CARL – Starší národní obrazová ochranná známka CARL TOUCH – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)