Asia C-267/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.3.2016 – Valittajana Buzzi Unicem SpA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Sementin ja sen oheistuotteiden markkinat — Hallinnollinen menettely — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 18 artiklan 1 ja 3 kohta — Päätös tietojensaantipyynnöstä — Perustelut — Pyynnön täsmällisyys)