Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af regulativ nr. 106 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa vedrørende typegodkendelse af dæk til landbrugskøretøjer og påhængskøretøjer dertil (10149/2000 - KOM(2000) 160 - C5-0667/2000 - 2000/0051(AVC))