Zhrnutie predbežného stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s prevenciou, vyšetrovaním, zisťovaním a stíhaním trestných činov