Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Susitarimo tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos dėl asmeninės informacijos, susijusios su nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas, apsaugos santrauka