SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1294/98 van Robin TEVERSON aan de Commissie. De ad hoc-groep voor illegale handel in stoffen die de ozonlaag aantasten