Underkommittè II för den fria rörligheten för kapital och tjänster – Arbetsgruppen för finansiella tjänster – Kommenterad redogörelse över reglerade marknader i enlighet med artikel 47 i direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument