Decizia (UE) 2016/1145 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea depusă de Belgia – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)