2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2016/1145 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“)