Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1145 ze dne 6. července 2016 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery předložená Belgií)