Mål C-84/20 P: Överklagande ingett den 14 februari 2020 av Archimandritis Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papasotiriou, Charalampos Andralis, av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 11 december 2019 i mål T-547/19, Sarantis Sarantos mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen