SKRIFTLIG FRÅGA E-0678/00 från Avril Doyle (PPE-DE) till kommissionen. Skillnader i förekomsten av hjärtsjukdomar mellan EU:s medlemsstater och behovet av fortsatta preventiva åtgärder.