SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0678/00 af Avril Doyle (PPE-DE) til Kommissionen. Diskrepans med hensyn til hyppigheden af hjerte-karsygdomme i medlemsstaterne og behovet for yderligere præventiv handling.