Eiropas Parlamenta 2016. gada 26. maija rezolūcija par jauno kursu, kas orientēts uz patērētājiem (2015/2323(INI))