Advies over: — het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens, — het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van persoonsgebonden gegevens en van de persoonlijke levenssfeer in het kader van openbare digitale telecommunicatienetten, met name in het kader van het digitaal netwerk voor geïntegreerde diensten (ISDN) en van openbare digitale mobiele netwerken, en — het voorstel voor een besluit van de Raad op het gebied van informatieveiligheid