Mål T-777/14: Tribunalens dom av den 28 april 2016 – Fon Wireless mot EUIPO – Henniger (Neofon) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-varumärke i form av ordmärket Neofon — Det äldre nationella ordmärket FON — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1.b i förordning (EG) nr 207/2009)