Lieta T-5/20: Prasība, kas celta 2020. gada 6. janvārī – CP/Parlaments