Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll dwar it-tħassib tal-poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta' Lisbona