Întrebare scrisă E-011818/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) adresată Comisiei. Barajul de la Arnóia