Nõukogu 23. märtsi 2016. aasta otsuse (ÜVJP) 2016/446 (millega muudetakse otsust 2013/34/ÜVJP, mis käsitleb Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavat Euroopa Liidu sõjalist missiooni (EUTM Mali), ja pikendatakse selle kehtivust) parandus (ELT L 78, 24.3.2016)