Поправка на Решение (ОВППС) 2016/446 на Съвета от 23 март 2016 година за изменение и удължаване на срока на действие на Решение 2013/34/ОВППС на Съвета за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (ОВ L 78, 24.3.2016 г.)