Asia T-105/08 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 24.9.2008 — Van Neyghem v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Kanteen hylkääminen ensimmäisessä oikeusasteessa — Palvelukseen ottaminen — Avoin kilpailu — Suulliseen kokeeseen osallistumisen epääminen — Selvästi perusteeton valitus)